Doświadczenie zwolni od aplikacji

Aplikacja doradcy podatkowego nie będzie obowiązkowa dla wszystkich. Projekt ustawy przewiduje szereg zwolnień, w szczególności dla: (i) osób które zdały egzamin radcowski, adwokacki, notarialny, sędziowski, prokuratorski lub komorniczy jak również dla (ii)...
Aplikacja dla kandydatów na doradcę podatkowego?

Aplikacja dla kandydatów na doradcę podatkowego?

Projekt ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw zakłada, że dodatkowym warunkiem przystąpienia do egzaminu na doradcę podatkowego będzie odbycie 2-letniej aplikacji. Koszty szkolenia, podobnie jak...

O egzaminie na doradcę podatkowego

Egzamin na doradcę podatkowego składa się z części pisemnej i ustnej. Warunkiem przystąpienia do części ustnej jest zdanie części pisemnej. Część pisemna egzaminu jest „ważna” przez okres 1 roku. W tym czasie, kandydat może...

Kto może zostać doradcą podatkowym?

W świetle obecnie obowiązujących przepisów, doradcą podatkowym może zostać każdy, kto posiada wykształcenie wyższe. Kierunek ukończonych studiów nie ma tutaj znaczenia. Doradcą podatkowym może zostać polonista, historyk czy psycholog, oczywiście...