Postępowania – sierpień 2019

Uzyskaj dostęp do kursu w cenie:

199 zł

Kurs przygotowujący do egzaminu na doradcę podatkowego jest teraz dostępny również w formie tematycznych modułów.

 

Przygotowanie do egzaminu ustnego na doradcę podatkowego – Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi

Agenda

Podczas tego wykładu omówione zostały zagadnienia znajdujące się w wykazie pytań opublikowanych w załączniku do uchwały Nr 4/VII/2019 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 21.08.2019 r. z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego, postępowania podatkowego, czynności sprawdzających i kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej, wydawania zaświadczeń przez organy podatkowe, prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (łącznie 176 pytań), w tym omówienie:

 • zasad ustanawiania pełnomocnika i zakresu jego działania;
 • zasad ogólnych postępowania podatkowego;
 • zasad doręczania pism, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 • rodzajów dowodów w Ordynacji Podatkowej (księgi podatkowe, świadkowie, biegli);
 • wykonalności decyzji podatkowych, wstrzymania rygoru natychmiastowej wykonalności;
 • kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej;
 • skargi na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego;
 • postępowania mediacyjnego i uproszczonego przed sądem administracyjnym;
 • skargi kasacyjnej
 • kosztów postępowania sądowo-administracyjnego (w tym zasad ich zwrotu i obciążenia stron)

Szkolenie zawiera

 • Dostęp do ponad 5 godzinnego nagrania na 60 dni
 • Materiały do nauki w formie prezentacji (plik pdf)

Cena

199 zł

Płatność i logowanie

Aby uzyskać dostęp do kursu skorzystaj z poniższego formularza rejestracji i szybkich płatności. Dostęp do kursu uzyskasz natychmiast po zaksięgowaniu płatności.

Sprawdź
/
Opłać film / Zaloguj się* Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem i go akceptuję.
Po złożeniu zamówienia zostaniesz przekierowany do serwisu Payu.pl.