Postępowanie egzekucyjne w administracji – 2020

Uzyskaj dostęp do kursu w cenie:

75 zł

Kurs przygotowujący do egzaminu na doradcę podatkowego jest teraz dostępny również w formie tematycznych modułów. 

Przygotowanie do egzaminu ustnego na doradcę podatkowego – Postępowanie Egzekucyjne w Administracji

Agenda

Podczas tego wykładu omówione zostały wszystkie pytania otwarte z wykazu pytań opublikowane w załączniku do uchwały Nr 2/VII/2019 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji (łącznie: 44 pytania), w tym omówienie:

  • trybu zabezpieczenia należności pieniężnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  • warunków odstąpienia wierzyciela od zastosowania środków egzekucyjnych
  • tytułu wykonawczego
  • zasad stosowania upomnienia przed wszczęciem egzekucji administracyjnej.
  • Środków zaskarżenia służących przed sądem administracyjnym w postępowaniu egzekucyjnym
Lista omawianych pytań
1. Zasady ogólne egzekucji administracyjnej.
2. Zakres stosowania przepisów Kpa w egzekucji administracyjnej.
3. Pozycja procesowa wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
4. Zarzut jako środek zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
5. Zasady naliczania i odpowiedzialność za koszty egzekucyjne.
6. Tryb postępowania przy egzekucji z nieruchomości.
7. Skarga na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego lub egzekutora jako środek ochrony prawnej.
8. Egzekucja z ruchomości – zajęcie, formy sprzedaży.
9. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę.
10. Kontrola dłużnika zajętej wierzytelności – tryb postępowania organu egzekucyjnego.
11. Przesłanki oraz tryb zabezpieczenia należności pieniężnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
12. Odpowiedzialność odszkodowawcza stron postępowania egzekucyjnego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
13. Narzędzia stosowane przez wierzyciela w procesie poboru należności publicznoprawnych.
14. Przesłanki i warunki dochodzenia zaległości podatkowej w trybie egzekucji administracyjnej.
15. Środki egzekucyjne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
16. Formy zakończenia postępowania egzekucyjnego w administracji.
17. Podmioty uprawnione do żądania wykonania obowiązku w drodze egzekucji administracyjnej.
18. Kiedy wierzyciel powinien podjąć czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych. Warunki odstąpienia wierzyciela od tych czynności.
19. Zasady stosowania upomnienia przed wszczęciem egzekucji administracyjnej.
20. Administracyjne organy egzekucyjne obowiązków o charakterze pieniężnym i ich uprawnienia do stosowania środków egzekucyjnych.
21. Właściwość miejscowa organów egzekucyjnych w egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze pieniężnym.
22. Organy nadzoru w postępowaniu egzekucyjnym w administracji i ich uprawnienia.
23. Wniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji administracyjnej. Tytuł wykonawczy.
24. Zasady działania organu rekwizycyjnego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
25. Zwolnienie z egzekucji a wyłączenie spod egzekucji w egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze pieniężnym.
26. Obowiązek odstąpienia organu egzekucyjnego i egzekutora od czynności egzekucyjnych.
27. Uprawnienie do przeszukania odzieży i innych przedmiotów zobowiązanego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
28. Przesłanki zawieszenia administracyjnego postępowania egzekucyjnego.
29. Zbieg egzekucji do tej samej rzeczy albo prawa majątkowego. Obowiązki zobowiązanego oraz dłużnika zajętej wierzytelności.
30. Przesłanki umorzenia administracyjnego postępowania egzekucyjnego.
31. Rejestr Należności Publicznoprawnych – zakres danych gromadzonych i ujawnionych w rejestrze.
32. Zasady wpisu i wykreślenia w Rejestrze Należności Publicznoprawnych.
33. Sprzeciw w sprawie wpisu do Rejestru Należności Publicznoprawnych.
34. Stosunek administracyjnego postępowania egzekucyjnego do sądowego postępowania egzekucyjnego.
35. Zakres stosowania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
36. Podmioty i uczestnicy postępowania egzekucyjnego.
37. Zwierzchni nadzór i kontrola.
38. Czynności wierzyciela zmierzające do zastosowania egzekucji administracyjnej.
39. Obowiązki wierzyciela związane z ponoszeniem kosztów egzekucyjnych oraz opłaty komorniczej.
40. Zasada stosowania środka najmniej uciążliwego dla zobowiązanego.
41. Skarga na bezczynność w postępowaniu egzekucyjnym.
42. Czynności postępowania egzekucyjnego.
43. Środki zaskarżenia służące przed sądem administracyjnym w postępowaniu egzekucyjnym.
44. Podejmowanie rozstrzygnięć oraz wyrażanie stanowiska przez wierzyciela w sprawach dotyczących postępowania egzekucyjnego.

Szkolenie zawiera

  • Dostęp do prawie 2 godzinnego nagrania na 60 dni
  • Materiały do nauki w formie prezentacji (plik pdf)

Cena

75 zł

Aby uzyskać dostęp do kursu skorzystaj z poniższego formularza zakupu i szybkich płatności. Dostęp do kursu uzyskasz automatycznie natychmiast po zaksięgowaniu płatności. Jeśli masz już wykupiony dostęp skorzystaj z opcji "Zaloguj się" i wprowadź swój adres e-mail podany w trakcie zakupu.
Zaloguj się lub Wykup
Sprawdź Wykup
Anuluj
Pakiet - kurs on-line na doradcę podatkowego - 2499 zł
Moduł - Postępowanie egzekucyjne w administracji - 75 zł
Sprawdź
/
Opłać kurs / Zaloguj się* Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem i go akceptuję.
Po złożeniu zamówienia zostaniesz przekierowany do serwisu Payu.pl.
Sprawdź
/
Opłać film / Zaloguj się* Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem i go akceptuję.
Po złożeniu zamówienia zostaniesz przekierowany do serwisu Payu.pl.
Anuluj