Prawo dewizowe – 2020

Uzyskaj dostęp do kursu w cenie:

39 zł

Przygotowanie do egzaminu ustnego na doradcę podatkowego –

Prawo dewizowe

Agenda

Podczas tego wykładu omówione zostały wszystkie pytania otwarte z wykazu pytań opublikowane w załączniku do uchwały Nr 4/VII/2019 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego (łącznie 22 pytania) z zakresu prawa dewizowego

Podczas szkolenia zostaną omówione m.in.:

 • Definicje rezydenta i nierezydenta w rozumieniu ustawy prawo dewizowe
 • Zakres kontroli przeprowadzanej przez Prezesa NBP
 • Rodzaje ograniczeń dewizowych
Lista omawianych pytań
 1. Definicja rezydenta w rozumieniu ustawy – Prawo dewizowe.
 2. Definicja nierezydenta w rozumieniu ustawy – Prawo dewizowe.
 3. Definicja wartości dewizowej w rozumieniu ustawy – Prawo dewizowe.
 4. Definicja obrotu dewizowego z zagranicą.
 5. Definicja obrotu wartościami dewizowymi w kraju.
 6. Zakres i podstawowe zasady kontroli wykonywanej przez NBP na podstawie ustawy – Prawo dewizowe.
 7. Podstawowe warunki podejmowania i prowadzenia działalności kantorowej.
 8. Rodzaje ograniczeń dewizowych.
 9. Ogólne i indywidualne zezwolenia dewizowe – zakres, kryteria udzielania.
 10. Podmioty niepodlegające ograniczeniom dewizowym.
 11. Czynności, których dokonywanie wymaga zezwolenia dewizowego.
 12. Warunki, na jakich można wywozić za granicę wartości dewizowe oraz krajowe środki płatnicze.
 13. Kto udziela ogólnych zezwoleń dewizowych?
 14. W jakich przypadkach i przez kogo udzielane jest indywidualne zezwolenie dewizowe?
 15. Jaka wartość krajowych lub zagranicznych środków płatniczych podlega zgłoszeniu w formie pisemnej organom celnym lub organom Straży Granicznej przy przekraczaniu granicy państwowej?
 16. Jakie warunki podmiotowe musi spełnić przedsiębiorca chcący prowadzić działalność kantorową?
 17. Kto prowadzi rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność kantorową?
 18. Czy przepisy ustawy – Prawo dewizowe w zakresie, jakim regulują prowadzenie działalności kantorowej stosuje się również do banków?
 19. Proszę wymienić przesłanki obligujące do dokonywania obrotu dewizowego za pośrednictwem przekazów pieniężnych. Za pośrednictwem jakich podmiotów musi być realizowany ten obowiązek? Kto jest zwolniony z tego obowiązku?
 20. Proszę wymienić zakres kontroli wykonywanej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego.
 21. Kto wykonuje kontrolę w imieniu Prezesa NBP? Na czym ona polega?
 22. Proszę omówić pojęcie rezydenta i nierezydenta w ustawie – Prawo dewizowe.

Szkolenie zawiera

 

 • Dostęp do 40 minutowego nagrania na 60 dni
 • Materiały do nauki w formie prezentacji (plik pdf)

Cena

39 zł

Aby uzyskać dostęp do kursu skorzystaj z poniższego formularza zakupu i szybkich płatności. Dostęp do kursu uzyskasz automatycznie natychmiast po zaksięgowaniu płatności. Jeśli masz już wykupiony dostęp skorzystaj z opcji "Zaloguj się" i wprowadź swój adres e-mail podany w trakcie zakupu.
Zaloguj się lub Wykup
Sprawdź Wykup
Anuluj
Pakiet - kurs on-line na doradcę podatkowego - 2499 zł
Moduł - Prawo dewizowe - 39 zł
Sprawdź
/
Opłać kurs / Zaloguj się* Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem i go akceptuję.
Po złożeniu zamówienia zostaniesz przekierowany do serwisu Payu.pl.
Sprawdź
/
Opłać film / Zaloguj się* Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem i go akceptuję.
Po złożeniu zamówienia zostaniesz przekierowany do serwisu Payu.pl.
Anuluj