Kurs on-line na doradcę podatkowego

Informacje ogólne

Zapraszamy na intensywny kurs przygotowujący do części ustnej państwowego egzaminu na doradcę podatkowego.

Kurs adresowany jest przede wszystkim do osób planujących przystąpić do państwowego egzaminu na doradcę podatkowego. Tym niemniej, z kursu skorzystają także wszyscy ci, którzy rozważają w przyszłości zdobycie uprawień zawodowych doradcy podatkowego lub chcą poszerzyć swoje kompetencje zawodowe i poznać podstawy prawa podatkowego.

Forma kursu

Kurs przygotowujący do egzaminu na doradcę podatkowego oferujemy w formie on-line. W ramach kursu, uczestnicy otrzymują dostęp do nagrań wykładów oraz materiały w formie prezentacji w pliku pdf.

Forma on-line umożliwia naukę w dogodnym dla uczestnika czasie i miejscu.

Uczestnicy otrzymują dostęp do kursu do 31.03.2023 r.

Harmonogram

Podczas kursu, omawiane są wszystkie pytania otwarte, zgodnie z wykazem pytań opublikowanym przez Państwową Komisję Egzaminacyjną ds. Doradztwa Podatkowego.

Kurs został podzielony na 16 tematycznych modułów. Każdy moduł składa się z wykładu podczas którego wykładowca omawia pytania otwarte oraz materiałów do nauki w formie prezentacji w pliku pdf.

W chwili obecnej, kurs obejmuje następujące moduły:

L.p.Zakres tematycznyStan prawnyWykaz pytańModuł
1Podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego01.06.2020Uchwała Komisji nr 4/VII/2019 z dnia 21.08.2019 r.Podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego – sierpień 2019
Podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego – 2020
2Organizacja i Funkcjonowanie Krajowej Administracji Skarbowej01.05.2022Uchwała Komisji Nr 21/VI/2021 z dnia 25.03.2022Organizacja i funkcjonowanie Krajowej Administracji Skarbowej
3Analiza podatkowa01.01.2021Uchwała Komisji nr 7/VII/2020 z dnia 1.10.2020 r.Analiza podatkowa – 2021
4Rachunkowość01.01.2020Uchwała Komisji 4/VII/2019Rachunkowość – 2020
5Podatek dochodowy od osób prawnych01.06.2020Uchwała Komisji nr 4/VII/2019 z dnia 21.08.2019 r.CIT – 2020
6Podatek dochodowy od osób fizycznych01.06.2021Uchwała Komisji Nr 16/VI/2021 z dnia 26.04.2021Podatek Dochodowy od Osób Fizycznych (PIT) – 2021
7Podatek od towarów i usług01.07.2020Uchwała Komisji nr 4/VII/2019 z dnia 21.08.2019 r.VAT – 2020
8Podatek akcyzowy, podatek tonażowy, podatek od gier, podatek od wydobycia kopalin, podatek od instytucji finansowych01.08.2019Uchwała Komisji nr 4/VII/2019 z dnia 21.08.2019 r.Podatek akcyzowy i inne – sierpień 2019
9Podatki lokalne01.01.2022Uchwała Komisji Nr 16/VI/2021 z dnia 26.04.2021Podatki lokalne
10Postępowanie egzekucyjne w administracji*01.12.2020Uchwała Komisji 7/VII/2020 z dnia 01.10.2020Postępowanie egzekucyjne w administracji – 2020
11Prawo dewizowe01.01.2020Uchwała Komisji Nr 4/VII/2019Prawo dewizowe – sierpień 2019 – nowe pytania
Prawo dewizowe – 2020
12Prawo celne01.01.2020Uchwała Komisji Nr 31/VI/2018 Prawo celne – 2020
13Źródła prawa i wykładnia prawa01.01.2022Uchwała Komisji Nr 16/VI/2021 z dnia 26.04.2021Źródła Prawa i wykładnia prawa – 2021
14Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa01.05.2022Uchwała Komisji nr 21/VII/2022 z dnia 25.03.2022 r.Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa
15 AOrdynacja Podatkowa (pyt. 1-46)01.01.2020Uchwała Komisji Nr 4/VII/2019 z dnia 21.08.2019 r.Ordynacja Podatkowa – 2020
15 BOrdynacja Podatkowa (pyt. 47-67)01.01.2020Uchwała Komisji Nr 4/VII/2019 z dnia 21.08.2019 r.Ordynacja Podatkowa – sierpień 2019 – nowe pytania
Ordynacja Podatkowa – 2020
16Postępowania01.01.2022Uchwała Komisji Nr 16/VI/2021 z dnia 26.04.2021Postępowania
17Kodeks Karny Skarbowy01.06.2021Uchwała Komisji Nr 16/VI/2021 z dnia 26.04.2021Kodeks Karny Skarbowy – 2021
18Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych01.01.2020Uchwała Komisji nr 4/VII/2019 z dnia 21.08.2019 r.Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych – 2020

Demo

Przykladowy fragment wykladu wraz z materialami dostepny jest bezplatnie w zakładce „Do pobrania”.

Moduły

Istnieje możliwość zakupu pojedynczych modułów.

Płatność i logowanie

Aby uzyskać dostęp do kursu skorzystaj z poniższego formularza rejestracji i szybkich płatności. Dostęp do kursu uzyskasz natychmiast po zaksięgowaniu płatności.

Sprawdź
/
Opłać kurs / Zaloguj się* Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem i go akceptuję.
Po złożeniu zamówienia zostaniesz przekierowany do serwisu Payu.pl.