Wykładowcy

Nasze kursy prowadzone są przez praktykujących i cenionych przez uczestników doradców podatkowych, adwokatów oraz radców prawnych posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze doradztwa podatkowego.
Anna Zięba, LL.M.

Anna Zięba, LL.M.

Doradca podatkowy

Anna Zięba posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze doradztwa podatkowego, które zdobywała współpracując z wiodącymi kancelariami prawnymi oraz spółkami doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatkowych związanych z transakcjami M&A, finansowaniem i refinansowaniem inwestycji, restrukturyzacjami, kwestiami związanymi z międzynarodowym prawem podatkowym, w tym podatkiem u źródła, regulacjami zagranicznej spółki kontrolowanej. Doradza także klientom w bieżących sprawach podatkowych, w tym również klientom indywidualnym w zakresie sukcesji przedsiębiorstw, podziału majątku, opodatkowania dochodów z pracy uzyskiwanych za granicą. Posiada również doświadczenie w doradztwie z zakresu ubezpieczeń społecznych. Obecnie świadczy usługi doradztwa podatkowego w ramach firmy Tax4you, której jest założycielką.

Anna Zięba prowadziła liczne szkolenia z zakresu podatków dla firm z wielu branż, w tym organizowane przez Business Centre Club; była także prelegentką na wielu konferencjach poświęconych zagadnieniom podatkowym, FATCA i CRS.

Anna Zięba jest autorką publikacji o tematyce podatkowej na łamach „Dziennika Gazety Prawnej”, „Rzeczpospolitej”, a także autorką rozdziału nr 72 “Exchange of Tax Information and the Impact of FATCA/CRS for Poland” w publikacji pod red. Prof. Byrnes „LexisNexis® Guide to FATCA and CRS Compliance”.

Anna Zięba jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także programu LL.M. na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Jest wpisana na listę adwokatów w stanie Nowy Jork w Stanach Zjednoczonych.

Stanisław Gordziałkowski

Stanisław Gordziałkowski

Adwokat, doradca podatkowy

Stanisław Gordziałkowski posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w jednej z firm tzw. Wielkiej Czwórki oraz w wiodących kancelariach prawnych. Od 2011 r. współpracuje z kancelarią Sołtysiński Kawecki & Szlęzak w Warszawie.

Specjalizuje się w optymalizacjach podatkowych, opodatkowaniu restrukturyzacji i transakcji M&A oraz w postępowaniach podatkowych i sądowo-administracyjnych. Wielokrotnie reprezentował klientów przez sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz przed organami podatkowymi. Doradzał w licznych krajowych i międzynarodowych projektach. Prowadził szereg spraw podatkowych związanych z tzw. przestępstwami białych kołnierzyków, w tym w szczególności dotyczących tzw. karuzeli VAT.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Szkoły Prawa Francuskiego na Uniwersytecie w Orleanie. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (IFA). Wykładowca prawa podatkowego w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego. Laureat VI edycji konkursu „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2017”. Rekomendowany jako prawnik podatkowy w doradztwie dla klientów prywatnych w Legal500 EMEA 2018.

Autor szeregu publikacji z zakresu prawa podatkowego, m. in. dla „Dziennika Gazety Prawnej” i „Rzeczpospolitej”.

Iwona Bielecka-Latos

Iwona Bielecka-Latos

Radca prawny, doradca podatkowy

Iwona Bielecka-Latos doświadczenie zawodowe zdobywała w dziale podatkowym międzynarodowej kancelarii prawnej, spółce consultingowej z tzw. Wielkiej Czwórki oraz dziale prawnym spółki giełdowej. Obecnie współpracuje z Kancelarią Derlatka i Partnerzy, gdzie świadczy usługi z zakresu doradztwa prawnego i podatkowego oraz księgowości.

Specjalizuje się w bieżącej obsłudze spółek handlowych, umowach gospodarczych oraz prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem podatków dochodowych. Doradza również w zakresie księgowości oraz wypełniania obowiązków sprawozdawczych.

Jest autorką publikacji o tematyce prawnopodatkowej na łamach „Miesięcznika Ubezpieczeniowego” oraz „Rzeczypospolitej”. Prowadziła liczne szkolenia o tematyce podatkowej i rachunkowej dla przedsiębiorców oraz zajęcia teoretyczne z prawa podatkowego dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

Iwona Bielecka-Latos jest absolwentką studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim i ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej, aktualnie doktorantką Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat klauzuli obejścia prawa w prawie podatkowym pod opieką merytoryczną prof. Elżbiety Kornberger-Sokołowskiej.

Maciej Zborowski

Maciej Zborowski

Adwokat, doradca podatkowy

Maciej Zborowski posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe, które zdobywał w Kancelarii Ożóg Tomczykowski, w EY oraz w Thedy & Partners.

Specjalizuje się w reprezentowaniu przedsiębiorców w kontrolach podatkowych, celno-skarbowych i w postępowaniach podatkowych – na każdym etapie i w każdym aspekcie postępowania lub kontroli (I i II instancja, wymiar, zabezpieczenie, rygor natychmiastowej wykonalności, egzekucja, stwierdzenie i zwrot nadpłaty, ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych). W trakcie swojej dotychczasowej praktyki zawodowej, reprezentował przedsiębiorców z różnych branż, prowadził postępowania i kontrole z zakresu VAT, CIT, PIT, cen transferowych, akcyzy i podatku od nieruchomości. Specjalizuje się również w reprezentowaniu podatników przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Wykładał prawo podatkowe, postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające w administracji oraz prawo karne skarbowe w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego; prowadził także szkolenia dla aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie.

Maciej Zborowski jest autorem licznych publikacji z zakresu kontroli i postępowań podatkowych, postępowań przed sądami administracyjnymi, prawa karnego skarbowego oraz prawa wodnego; współautor książki pt.: „Przestępstwa karuzelowe i inne oszustwa w VAT”, Wolters Kluwer Polska 2017; był prelegentem na konferencjach i szkoleniach dotyczących prawa i postępowania podatkowego oraz prawa karnego skarbowego, organizowanych m.in. przez Business Centre Club, Kancelarię Ożóg Tomczykowski wraz z wydawnictwem Wolters Kluwer Polska konferencji pt.: „Jak nie paść ofiarą karuzel podatkowych i innych oszustw w VAT?”).

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Kamil Latos

Certyfikowany audytor wewnętrzny (CIA)

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze księgowości i finansów, które zdobywał w spółkach giełdowych oraz międzynarodowych grupach kapitałowych. Pełnił funkcję kontrolera finansowego, audytora wewnętrznego, dyrektora ds. kontroli należności. Obecnie zarządza centrum usług wspólnych grupy kapitałowej Cersanit, gdzie odpowiada za działy księgowości we wszystkich spółkach polskich oraz zagranicznych. Sprawował funkcje członka zarządu oraz rady nadzorczej spółek kapitałowych.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem bilansowym, w tym ustawą o rachunkowości oraz międzynarodowymi standardami rachunkowości.

Jest absolwentem studiów magisterskich w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość, na tej uczelni ukończył również podyplomowe studia podatkowe. W Akademii Leona Koźmińskiego uzyskał dyplom studiów podyplomowych w zakresie zarządzania audytem wewnętrznym. Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego (CIA) i jest wpisany na listę prowadzoną przez Instytut Audytorów Wewnętrznych. Obecnie zdobywa uprawnienia biegłego rewidenta.

Prowadził zajęcia teoretyczne z zakresu rachunkowości oraz finansów dla studentów Akademii Świętokrzyskiej (obecnie Uniwersytet Jana Kochanowskiego) w Kielcach.

Ewelina Szrek

Radca prawny

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym dużych grup kapitałowych oraz spółek notowanych na GPW w Warszawie. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, handlowym i podatkowym, sprawach związanych z obrotem międzynarodowym oraz transgranicznym zatrudnieniu. Wielokrotnie zajmowała się tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją spółek krajowych i zagranicznych oraz zakładaniem oddziałów i przedstawicielstw firm polskich za granicą (m.in. w Rosji, na Białorusi, w Niemczech, na Słowenii, w Czechach, w Bułgarii). Zajmuje się kompleksowym doradztwem w zakresie prawa i podatków na rzecz podmiotów dokonujących inwestycji zagranicznych lub zainteresowanych podjęciem działalności na rynkach zagranicznych.

W swojej dotychczasowej pracy reprezentowała klientów w międzynarodowych postępowaniach m.in. przed Trybunałem Arbitrażowym w Sztokholmie (Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce), Międzynarodowym Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu oraz Międzynarodowym Trybunałem Arbitrażowym ds. Sportu (International Council of Arbitration for Sport (ICAS).

Jest współautorką publikacji książkowej na temat uwarunkowań prawno-politycznych w Rosji (A. Szemrzalska, E. Szrek Imperium i prawo, Kraków 2007). Występowała jako prelegent na warsztatach o tematyce podatkowej organizowanych przez InforMedia i PulsBiznesu w Warszawie. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz studia podyplomowe w Instytucie Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie o specjalizacji Podatki i Międzynarodowe Strategie Podatkowe. Jest również absolwentką Instytutu Prawnego w Sankt Petersburgu.

Biegle włada językiem angielskim i rosyjskim.