Państwowa Komisja Egzaminacyjna ds. Doradztwa Podatkowego wyznaczyła termin egzaminu pisemnego

Pisemny egzamin na doradcę podatkowego odbędzie się w marcu 2019 r. Termin na złożenie wniosku o dopuszczenie do egzaminu upływa 23 listopada 2018 r.

Egzamin odbędzie się na obecnie obowiązujących zasadach.