Zmiany w PIT i CIT od 2021

Co prawda do końca roku zostało jeszcze trochę czasu, ale wygląda na to, że od stycznia czeka nas wiele zmian w przepisach podatkowych. W biuletynie informacji publicznej Rady Ministrów opublikowane zostały założenia projektu...

Odmrożenie egzaminów ustnych na doradcę podatkowego

Egzaminy ustne na doradcę podatkowego zostaną przeprowadzone tylko dla chętnych. Konieczne jest złożenie wniosku. Wniosek należy złożyć do 15 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym kandydat planuje podejść do egzaminu...

OBOWIĄZEK INFORMOWANIA ZUS O ZAWARTYCH UMOWACH O DZIEŁO

Wśród wielu zmian wprowadzonych ustawą nowelizującą ustawę COVID-19 znajduje się także obowiązek informowania ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło. Obowiązek nałożony został na  płatnika składek oraz na osobę fizyczną zlecającą dzieło....