W drugiej połowie maja oraz w czerwcu odbędą się pisemne egzaminy na doradcę podatkowego. W celu przystąpienia do egzaminu należy złożyć wniosek o dopuszczenie do egzaminu do dnia 4 lutego 2021 r.