Kurs na doradcę podatkowego 2022

Oferujemy pojedyncze filmy szkoleniowe dotyczące wybranego zagadnienia, przygotowujące do państwowego egzaminu na doradcę podatkowego zgodnie z Uchwałą Państwowej Komisji Egzaminacyjnej (Nr 16/VI/2021) z dnia 26.04.2021.