Kandydaci na doradców podatkowych dla których marcowy termin egzaminu ustnego był ostatnim terminem, będą prawdopodobnie mieli szansę przystąpić do tej części egzaminu w terminie późniejszym.  Takie rozwiązanie przewiduje projekt ustawy nowelizującej tzw. specustawę o przeciwdziałaniu COVID-19. Dotyczy kandydatów na doradców podatkowych, którzy zdali część pisemną egzaminu w marcu 2019 r. i którzy pomimo wyznaczenia terminu egzaminu ustnego na marzec 2020 r. nie przystąpili do niego z uwagi pandemię koronawirusa. Nowy termin będzie mógł zostać wyznaczony w okresie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej.