Architekt, prawnik, księgowy a także psycholog, fizjoterapeuta, inżynier budownictwa, rzeczoznawca budowlany czy agent ubezpieczeniowy to tylko przedstawiciele niektórych zawodów, którzy od 1 stycznia 2021 r. nie skorzystają z małego ZUSu plus.

Przypomnijmy – mały ZUS plus to ulga pozwalająca wybranym przedsiębiorcom na opłacanie składek ZUS od indywidualnie ustalonej podstawy, uzależnionej od dochodu (mały ZUS plus zastąpił ulgę tzw. mały ZUS, czyli składki opłacane od indywidualnie ustalonej podstawy, uzależnionej od przychodu).

Dla kogo mały ZUS plus? Dla przedsiębiorców, których przychody w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczyły kwoty 120.000 zł oraz spełniają dodatkowe warunki, w tym nie wykonują wolnego zawodu w rozumieniu przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. A ta definicja ulegnie zmianie od 1 stycznia 2021 r. zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 15.09.2020 r.).