Egzaminy ustne na doradcę podatkowego zostaną przeprowadzone tylko dla chętnych. Konieczne jest złożenie wniosku. Wniosek należy złożyć do 15 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym kandydat planuje podejść do egzaminu ustnego (np. egzamin ustny odbędzie się w lipcu pod warunkiem złożenia wniosku do 15 czerwca).

Kandydaci, którzy nie czują się jeszcze na siłach by przystąpić do egzaminu ustnego mają czas na naukę. Roczny termin na podejście do egzaminu ustnego jest nadal zawieszony do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19. Więcej informacji na https://www.gov.pl/web/finanse/egzamin-na-doradce-podatkowego