Wznowiono egzaminy na doradcę podatkowego. Egzamin pisemny na doradcę podatkowego odbędzie się we wrześniu. Uwaga: do wrześniowego egzaminu na doradcę podatkowego mogą przystąpić wyłącznie ci kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do egzaminu w maju (i który został odwołany w związku z COVID-19) oraz potwierdzą chęć przystąpienia do egzaminu do dnia 3.07.2020 r. Więcej informacji na https://www.gov.pl/web/finanse/w-sprawie-wznowienia-czesci-pisemnej-egzaminu-na-doradce-podatkowego