Co prawda do końca roku zostało jeszcze trochę czasu, ale wygląda na to, że od stycznia czeka nas wiele zmian w przepisach podatkowych. W biuletynie informacji publicznej Rady Ministrów opublikowane zostały założenia projektu ustawy zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Wśród wielu zmian proponuje się m.in.:

  • Likwidację ulgi abolicyjnej
  • Opodatkowanie spółek komandytowych podatkiem CIT
  • Zmianę definicji wolnych zawodów w ustawie o ryczałcie

Od stycznia więcej podatników CIT skorzysta też z 9% stawki. Proponuje się podwyższenie limitu przychodów uprawniających do korzystania z obniżonej 9% stawki podatku CIT z obecnych 1,2 mln euro do 2 mln euro.

Więcej informacji na https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r7485887,Projekt-ustawy-zmianie-ustawy-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-ustawy-o-p.html