Blog

Doświadczenie zwolni od aplikacji

Aplikacja doradcy podatkowego nie będzie obowiązkowa dla wszystkich. Projekt ustawy przewiduje szereg zwolnień, w szczególności dla: (i) osób które zdały egzamin radcowski, adwokacki, notarialny, sędziowski, prokuratorski lub komorniczy jak również dla (ii) osób,...

czytaj dalej
Aplikacja dla kandydatów na doradcę podatkowego?

Aplikacja dla kandydatów na doradcę podatkowego?

Projekt ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw zakłada, że dodatkowym warunkiem przystąpienia do egzaminu na doradcę podatkowego będzie odbycie 2-letniej aplikacji. Koszty szkolenia, podobnie jak w przypadku aplikacji adwokackiej...

czytaj dalej

O egzaminie na doradcę podatkowego

Egzamin na doradcę podatkowego składa się z części pisemnej i ustnej. Warunkiem przystąpienia do części ustnej jest zdanie części pisemnej. Część pisemna egzaminu jest „ważna” przez okres 1 roku. W tym czasie, kandydat może podchodzić nawet kilkukrotnie do części...

czytaj dalej

Kto może zostać doradcą podatkowym?

W świetle obecnie obowiązujących przepisów, doradcą podatkowym może zostać każdy, kto posiada wykształcenie wyższe. Kierunek ukończonych studiów nie ma tutaj znaczenia. Doradcą podatkowym może zostać polonista, historyk czy psycholog, oczywiście po zdaniu egzaminu na...

czytaj dalej