Podatki lokalne

Podatki lokalne pytania zgodne z Uchwałą Komisji z 26.04.2021 r. Mam już dostęp Uzyskaj dostęp do kursu w cenie: 75 zł Agenda Podczas tego wykładu omówione zostały zagadnienia znajdujące się w wykazie pytań opublikowanych...

Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa

Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa pytania zgodne z Uchwałą Komisji z 25.03.2022 r. Mam już dostęp Uzyskaj dostęp do kursu w cenie: 85 zł Agenda Podczas tego wykładu omówione zostały zagadnienia znajdujące się...

Źródła Prawa i wykładnia prawa – 2022

Źródła prawa i wykładnia prawa pytania zgodne z Uchwałą Komisji z 26.04.2021 r. Mam już dostęp Uzyskaj dostęp do kursu w cenie: 49 zł Agenda Podczas tego wykładu omówione zostały zagadnienia znajdujące się w wykazie pytań...
Organizacja i funkcjonowanie Krajowej Administracji Skarbowej

Organizacja i funkcjonowanie Krajowej Administracji Skarbowej

Organizacja i funkcjonowanie KAS pytania zgodne z Uchwałą Komisji z 25.03.2022 r. Mam już dostęp Uzyskaj dostęp do kursu w cenie: 75 zł Agenda Podczas tego wykładu omówione zostały wszystkie zagadnienia znajdujące się w wykazie pytań...