Kurs na doradcę podatkowego 2023

Oferujemy pojedyncze filmy szkoleniowe dotyczące wybranego zagadnienia, przygotowujące do państwowego egzaminu na doradcę podatkowego zgodnie z Uchwałą Państwowej Komisji Egzaminacyjnej (Nr 4/VIII/2023) z dnia 28 kwietnia 2023.