Kurs na doradcę podatkowego 2020

Oferujemy pojedyncze filmy szkoleniowe dotyczące wybranego zagadnienia, przygotowujące do państwowego egzaminu na doradcę podatkowego.

Kurs uwzględnia omówienie pytań otwartych zgodnie z uchwalą Państwowej Komisji ds. Doradztwa Podatkowego z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego.

Stan prawny: 01.01.2020 r.